O budowie zdania Jmćpana Paskowego słów kilkoro. 4. Orzeczenia z nieokreślonym podmiotem zawartym w końcówce czasownika w formie III os. l. mn., czasem też III os. l. poj.; Orzeczenia z uogólnionym podmiotem zawartym w różnych końcówkach osobowych czasownika

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 1/1957 s. 16-22
Dział: Artykuły