Okruchy przysłowioznawcze. O wybieraniu żony uszyma

Julian Krzyżanowski

Poradnik Językowy 1/1957 s. 22-26
Dział: Artykuły