Witaj nam. Pionta. Zakwalifikowanie jako skargę. Angaż. Szefostwo. O prosty styl. Rzęsisty deszcz. Pożycie dwojga ludzi. Ojcostwo. Józefostwo — o Józefie z żoną. Szereg. Formy liczby podwójnej. Będąc... zapytano mnie. Nazwy wykonawczyń zawodów. Palenie wzbronione. Pan za okularami. Racjonalizatorski i racjonalizacyjny. Marksistowski — marksowski. Chemikaliów — chemikalii. Wymowa nazwisk obcych. Zabłądziły — zabłądzili. Około pięć minut. Odmiana nazwisk z e

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1957 s. 34-48
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów