Czasowniki kauzatywne i receptywne w języku polskim

Renata Majewska-Grzegorczykowa [Renata Grzegorczykowa]

Poradnik Językowy 2/1957 s. 49-62
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-i-/-y--u--ować-eć-nieć-n--nąć-ić