O budowie zdania Jmćpana Paskowego słów kilkoro. 5. Formy czasów w zdaniach werbalnych

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 2/1957 s. 62-75
Dział: Artykuły