Język - Kultura - Historia. Mazowsze wschodnie . Zieleniec i okolice, pod red. Wandy Decyk-Zięby, Toruń 2004

Barbara Taras

Poradnik Językowy 2/2005 s. 98-100
Dział: Recenzje