Udana próba popularyzacji językoznawstwa. Lew Uspienskij, Słowo o słowach (Oczerki o jazykie), izd. II, Leningrad 1956 [Лев Успенский, Слово о словах (Очерки о языке)]

Michał Łesiów

Poradnik Językowy 2/1957 s. 87-89
Dział: Recenzje i sprawozdania