Z gwary kieleckiej. O zmorze [Głuchów, pow. Chmielnik]

A. Strzyżewska [Alina Strzyżewska-Zaremba]

Poradnik Językowy 2/1957 s. 91-91
Dział: Teksty gwarowe