Ministerstwo — ministerium. Pisownia -ia i -ja. Być w posiadaniu. Książka źródłem wiedzy. Nowohucki. Łepek. Rozchodzi się o to. Odmiana nazwisk żeńskich. Spóźniać się — spaźniać się. Dużą, czy małą literą?

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1957 s. 91-96
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów