Prace Instytutu Geografii PAN nad spolszczeniem nazw geograficznych

Janina Szewczyk, Lech Ratajski

Poradnik Językowy 3/1957 s. 126-131
Dział: Artykuły