Błędy uczniowskie w pracach pisemnych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 3/1957 s. 133-137
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
pomimo miał