Z gwary kieleckiej. Czasy pańszczyźniane [Głuchów, pow. Chmielnik]

W. [Wanda] Pomianowska

Poradnik Językowy 3/1957 s. 139-141
Dział: Teksty gwarowe