Pisownia nazwisk. Ciągle. Pieniędzmi — pieniądzmi. Krawcowa — krawczyni. Szyk określeń w zdaniu

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1957 s. 142-144
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów