Onomastyka polska w latach 1950 — 1956

Witold Taszycki

Poradnik Językowy 4/1957 s. 145-149
Dział: Artykuły