Z niemiecko-słowiańskich badań onomastycznych w NRD

Ernst Eichler

Poradnik Językowy 4/1957 s. 149-156
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ici-ov-/-ev--any