O budowie zdania Jmćpana Paskowego słów kilkoro. 11. Zdania nominalne z czasownikiem być oraz zdania nominalne właściwe

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 4/1957 s. 156-164
Dział: Artykuły