Zaimki anaforyczne jako kwantyfikatory czasowe. Analiza semantyczna leksemów wówczas, podówczas, ówcześnie, ówczesny

Joanna Koœścierzyńska

Poradnik Językowy 3/2005 s. 8-14
Dział: Artykuły i rozprawy