Jeszcze o „gramatyce a równouprawnieniu kobiet”

Bazyli Gierowski

Poradnik Językowy 4/1957 s. 183-185
Dział: Głosy czytelników