Postaci — postacie. Podobnież. Adekwatny. Osobodzień, kursogodzina, dobokaretka. 1) Sasanka, 2) Królik. Dopełniacz od żużel. Zajętość. Podajemy do wiadomości

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1957 s. 185-192
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów