Z zagadnień słowotwórstwa przysłówków. Typ: chyłkiem, z wolna. (Na marginesie prac nad indeksem słowotwórczym do Słownika języka polskiego)

Renata Majewska-Grzegorczykowa [Renata Grzegorczykowa]

Poradnik Językowy 5/1957 s. 193-205
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-a-em-o-