O budowie zdania Jmćpana Paskowego słów kilkoro. (Zakończenie)

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 5/1957 s. 205-212
Dział: Artykuły