Typ Podgóra, Zalas w górnołużyckich nazwach terenowych

W. [Wolfgang] Sperber

Poradnik Językowy 5/1957 s. 222-227
Dział: Artykuły