Fleksja i składnia liczebników w Rozmyślaniu przemyskim — łączliwość z rzeczownikiem, cz. 1. Liczebniki główne dwa – cztery

Alina Kępińska

Poradnik Językowy 3/2005 s. 15-30
Dział: Artykuły i rozprawy