Sprawy słowiańskie poza słowiańszczyzną. O sytuacji w slawistyce na Uniwersytecie Fr. Schillera w Jenie

Michael Wegner

Poradnik Językowy 5/1957 s. 227-228
Dział: Recenzje i sprawozdania