"Naše řeč. Časopis Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd, Praha 1956

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 5/1957 s. 228-234
Dział: Recenzje i sprawozdania

Wyrażenia:
-ak-ca-ec-nik