O liczebnikach (związek zgody i rządu). Żeńskie formy nazwisk przymiotnikowych. Odmiana rosyjskich nazw geograficznych. Przypadki zależne wyrazu protokół. Przenoszenie wyrazów. Dopełniacz od nieszpory. Gubiciel. Chłop, chłopski. Khmer. Ucieczka w chorobę

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1957 s. 234-240
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów