„Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" II, Wrocław 1956

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 6/1957 s. 280-281
Dział: Recenzje i sprawozdania