Ideał kobiecego ciała z perspektywy tekstów o modzie

Bożena Rejakowa

Poradnik Językowy 3/2005 s. 31-43
Dział: Artykuły i rozprawy