O przyimkach z rdzennym -dług i -dl- w języku polskim XIV–XVI w.

Tadeusz Brajerski

Poradnik Językowy 7/1957 s. 289-300
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
po-we-