Uwagi o pierwszym tomie Słownika etymologicznego języka polskiego Fr. Sławskiego (Na marginesie prac nad indeksem słowotwórczym do Słownika języka polskiego) [Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I, Warszawa 1952]

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 7/1957 s. 314-323
Dział: Recenzje i sprawozdania

Wyrażenia:
-no-ny-sko-ski-ik/-yk-nik-nь-inъ-ьnъ-v--dło-idło/-ydło-adło-ivo-ьvь-ьvo-tva-ina/-yna-kas-za-