Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Stanisław Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, cz. II, Słowotwórstwo, Warszawa 1955

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 7/1957 s. 323-327
Dział: Recenzje i sprawozdania

Wyrażenia:
-ak--ak-a-iwo/-ywo-ny