O czasownikach deminutywnych [Bogusław Kreja, Drobiazgi kociewskie, "Język Polski" 1957, z. 1]

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1957 s. 327-328
Dział: Recenzje i sprawozdania

Wyrażenia:
-k-