O języku polskim w słowniku Larousse'a [Nouveau Larousse Universel, t. 2, Paryż 1949]

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1957 s. 328-329
Dział: Recenzje i sprawozdania