O niektórych elementach morfologii Polskiego Języka Migowego: zapożyczenia (cz. 2)

Piotr Tomaszewski

Poradnik Językowy 3/2005 s. 44-62
Dział: Artykuły i rozprawy