Z gwary nowosądeckiej. Zaczarowana narzeczona [Jamnica, pow. Nowy Sącz]

J. Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 7/1957 s. 329-332
Dział: Teksty gwarowe