O języku powieści gminnych Ryszarda Wincentego Berwińskiego

Zofia Gosiewska

Poradnik Językowy 8/1957 s. 337-354
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-yszek