Staropolskie szlachatny (ślachatny)

Tadeusz Brajerski

Poradnik Językowy 8/1957 s. 354-359
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-ec