Termometr wypadkowości. Adres zamieszkania. Około. Warchoł, warcholstwo, warcholić. Taksówka. Album, kometa. Touraine. Napotykać na. O wyrazach obcych bumelant, kumpel. Kibic. Bikiniarz

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1957 s. 376-384
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów