Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Bratysławie [27.09.-1.10.2004]

Krystyna Kleszczowa, Jelena Koriakowcewa

Poradnik Językowy 3/2005 s. 63-69
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki