Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Polonistica Vilnensis: paradygmaty rozwoju (Wilno 25-26 września 2003 r.)

Regina Jakubënas, Viktorija Ušinskiene

Poradnik Językowy 3/2005 s. 69-73
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki