Czy istnieją rozpodobnienia?

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 10/1957 s. 433-442
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ik/-yk