O przysłówkowej formie inacej "inaczej"

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 10/1957 s. 443-448
Dział: Artykuły