Uwagi o przysłówkach miejscowych inędy, indzie(j), gdzie indzie(j)

Władysław Lubaś

Poradnik Językowy 10/1957 s. 448-454
Dział: Artykuły