Ze słownictwa gwar Warmii i Mazur. Nazwy głosów zwierząt i zawołania na zwierzęta

Halina Horodyska [Halina Horodyska-Gadkowska]

Poradnik Językowy 10/1957 s. 455-468
Dział: Artykuły