Dolnołużyckie serske, na serske zamiast serbski, po serbsku

Franciszek Michałk/Michałek [Frido Michałk]

Poradnik Językowy 1/1964 s. 1-11
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ski