Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny) [Kraków, Nowy Targ oraz Bukowina Tatrzańska, 21-24 X 2004]

Maciej Rak

Poradnik Językowy 3/2005 s. 74-77
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki