O tzw. „kaszubizmach” w gwarach Warmii i Mazur

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 4/1956 s. 145-148
Dział: Artykuły