Z archaizmów fonetycznych Warmii i Mazur. Odpowiedniki ogólnopolskiego rz

Anna Basara

Poradnik Językowy 4/1956 s. 148-150
Dział: Artykuły