1000 słów o morzu i okręcie [Zygmunt Grabowski, Józef Wójcicki, 1000 słów o morzu i okręcie, Wydawnictwo MON, 1955]

Cz. P. [Czesław Ptak]

Poradnik Językowy 4/1956 s. 155-157
Dział: Dyskusje i recenzje