Wspólnota. Sprawy ortograficzne. Tuja - Tui. Ełcki. Skierować na arbitraż

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1956 s. 158-160
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów